Behandel mogelijkheden

De twee meest gebruikte behandelingen zijn:

 1. Het weghalen van de blaas (operatie)
 2. Het bestraling van de blaas (samen met chemotherapie)

Soms wordt er, vóór de operatie of bestraling, nog andere chemotherapie vooraf gegeven. Dit heet neo-adjuvante chemotherapie. Deze chemotherapie kan bijvoorbeeld nodig zijn, als de tumor groot is. Uw arts weet of dit bij u het geval is. Deze chemotherapie is dus anders dan de chemotherapie die standaard bij de bestraling wordt gegeven.

Als het nodig is, bijvoorbeeld als de tumor groot is, wordt vóór de operatie of de bestraling, eerst neo-adjuvante chemotherapie gegeven. Deze chemotherapie kan bijwerkingen geven die soms blijvend zijn. Het is andere chemotherapie dan de chemotherapie die standaard bij de bestraling wordt gegeven. En het geeft meer bijwerkingen. Vraag uw arts of neo-adjuvante chemotherapie voor u nodig is. Voor meer informatie klik hier.

Bijwerkingen van de neo-adjuvante chemotherapie
(voor wie dit krijgt)

 1. Tijdelijk
  • misselijkheid, braken en maag- en darmklachten
  • vermoeidheid
  • haaruitval / dunner wordend haar

 2. Mogelijk blijvend
  • problemen met de nieren
  • problemen met gehoor (hogetonen doofheid, oorsuizen)
  • tintelende of pijnlijke handen of voeten (neuropathie)


Er bestaat ook een behandeling met bestraling van binnenuit, brachytherapie. Hier komen alleen niet alle blaastumoren voor in aanmerking. Deze behandeling is mogelijk in enkele Nederlandse ziekenhuizen.

Een andere blaas-sparende behandeling is een combinatie van een operatie en uitwendige en inwendige bestraling (brachytherapie). Bij de operatie kan een deel van de blaas met tumor worden weggehaald. Tijdens deze operatie worden slangetjes rondom de wond in de blaas gezet. Na de operatie wordt er straling door de slangetjes gestuurd, waarmee de blaaswand plaatselijk behandeld wordt. Hiermee is alleen nog maar ervaring bij een kleine groep patiënten met één kleine tumor. Deze behandeling wordt daarom aan de meeste patiënten niet standaard aangeboden.

Twijfelt u òf u wel verder behandeld wilt worden? Bespreek dit dan met uw arts. Uw arts of andere zorgverlener kan dan met u praten over de voor- en nadelen van wel of niet verder behandelen.
Deze keuzehulp gaat over de twee meest gebruikte behandelingen: weghalen of bestralen van de blaas.